Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Statement

We danken u voor uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website. We hechten veel belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt. De bescherming van uw persoonsgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, naam, adres, is dan ook een belangrijk element waar we bijzonder veel aandacht aan besteden.

In overeenstemming met de Europese Richtlijn Gegevensbescherming 95/46/EG en 97/66/EG (geïmplementeerd in de verschillende Lidstaten van de Europese Unie) informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Privacyverklaring of enige informatie vermeld op de Website te wijzigen, actualiseren of corrigeren, zonder kennisgeving, door een gewijzigde verklaring te posten op de Website. Wanneer u de Website blijft gebruiken betekent dit dat u de gewijzigde Privacyverklaring aanvaardt en goedkeurt. Indien u deze Privacyverklaring (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) niet aanvaardt, gelieve dan onmiddellijk de Website te verlaten.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u onze website gebruikt: wanneer u onze website bezoekt, verwerkt AudioNova NV/SA met maatschappelijke zetel te Groot-Bijgaarden, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0875.316.617 in de hoedanigheid van databeheerder -  automatisch persoonsgegevens over uw bezoek. Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: de naam van uw internetdienstverleners, de website vanwaar u ons bezoekt, de websites die u effectief bezoekt en de duur van uw bezoek. Voor meer informatie over de cookies waarvan AudioNova gebruik maakt bij een bezoek aan onze website, verwijzen wij naar onze Verklaring inzake Cookies. 
  • Met betrekking tot een aankoop, klantenregistratie, onderzoek of wedstrijd: de informatie die door u wordt verschaft in deze situaties, zal door AudioNova verwerkt worden.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u onze website gebruikt: AudioNova gebruikt de verzamelde gegevens om de voorkeuren van onze bezoekers op te volgen en om onze websites dienaangaande te optimaliseren. U beslist, als bezoeker van onze websites, of en in hoeverre u AudioNova persoonsgegevens bezorgt en voor welk doel. 
  • Met betrekking tot een aankoop, klantenregistratie, een onderzoek of een wedstrijd: AudioNova zal de verzamelde gegevens gebruiken tijdens haar normale bedrijfsvoering, voor de technische administratie van de website, klantenvoldoening en -administratie, productonderzoeken en -marketing, maar enkel voor zover nodig in ieder specifiek geval.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en opt-out

Indien nodig, vragen wij onze bezoekers om ons mee te delen of zij al dan niet verdere informatie over onze producten en diensten wensen te ontvangen (direct marketing). Bv.: we zullen u enkel marketing-boodschappen via e-mail verzenden, 

  • Indien u (uitdrukkelijk) daarmee hebt ingestemd (opt-in), bv. wanneer u AudioNova uw contactinformatie hebt bezorgd door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen, of 
  • Indien u AudioNova uw contactinformatie al hebt bezorgd doordat u onze producten hebt gekocht (uw contactinformatie zal dan enkel gebruikt worden voor marketing-boodschappen betreffende producten of diensten die gelijkaardig zijn aan of verbonden zijn met de producten die u al gekocht hebt en indien u de mogelijkheid hebt gehad om van de opt-out gebruik te maken wanneer u uw contactinfo hebt verschaft).

Gelieve te noteren dat u AudioNova te allen tijde kunt laten weten dat u niet langer enige direct marketing informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten. Gelieve in dit geval contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Vrijgave van persoonsgegevens

AudioNova kan uw persoonsgegevens delen met haar verbonden ondernemingen, derde dienstverleners, met inbegrip van gegevensverwerkers en zakenpartners tijdens de gewone bedrijfsvoering.

AudioNova zal uw persoonlijke informatie vrijgeven aan derden in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementeringen. AudioNova zal ook uw persoonlijke informatie bekendmaken indien zij, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit nodig is om onwettige of schadelijke handelingen te vermijden of te beperken.

Uw rechten

Indien u graag zou weten welke persoonsgegevens AudioNova over u bewaart, of indien u de door ons bewaarde persoonsgegevens over u wenst te actualiseren of corrigeren, gelieve dan contact met ons op te nemen met gebruik van onderstaande contactgegevens en wij zullen er alles aan doen om uw persoonsgegevens te actualiseren en corrigeren.

Links

De website van AudioNova kan links naar andere websites omvatten of bevatten die niet gedekt zijn door deze Privacyverklaring. AudioNova is niet de eigenaar van die websites en regelt of controleert niet hoe die derden gebruik maken van uw persoonsgegevens. AudioNova is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens gebruiken.

Contact

AudioNova NV
Stationsstraat 22
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 015 28 18 60
info@audionova.be

 

 

Hoe kunnen wij ú helpen?
Ja, bel mij

Sliding banner form NL

Wanneer u uw e-mailadres invult en aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden, geeft u Audionova toestemming om u periodiek via e-mail te benaderen over producten, diensten en aanbiedingen van Audionova. Wanneer u geen e-mail meer wilt ontvangen van Audionova, kunt u dit direct stoppen. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen.

Wat kan AudioNova voor u betekenen?

Dagelijks stappen honderden mensen de AudioNova Hoorcentra binnen met vragen of twijfels over hun gehoor. Ons team van gepassioneerde audiciens staat voor deze mensen klaar. Om uitsluitsel te geven, en om waar nodig een passende hooroplossingen te zoeken.

Sinds de opening van ons eerste hoorcentrum in Sint-Niklaas, in 2006, hebben we bijna 150.000 hoortesten afgenomen. Dat zijn 150.000 mensen die we hebben kunnen helpen door zekerheid te geven over de staat van hun gehoor. Hoe kunnen wij ú helpen?

Ervaar wat AudioNova voor u kan betekenen. Maak nu een vrijblijvende afspraak!